Pacierz .pl
modlitwa codzienna

Ojcze Nasz Zdrowaś Maryjo Wierzę w Boga Dziesięć przykazań Aniele Boży Inne modlitwy

Modlitwa jest podstawową form kultu religijnego. Polega na skierowaniu swoich myśli do Boga, Świętych lub Aniołów. Modlitwa może być wypowiadana na głos - modlitwa ustna oraz modlitwa odmawiana w myślach - modlitwa myślna.

Modlitwa powinna mieć najpierw Imprimatur (zgodę) Kościoła, a dopiero potem może być upowszechniana. Wtedy mamy gwarancję, że dobrze postępujemy, że się to Panu Bogu podoba. Za przykład takiego postępowania niech posłuży św. Siostra Faustyna. Koronkę do Miłosierdzia Bożego podyktował jej sam Jezus, ale ona czekała aż Kościół ją zatwierdzi. Jeśli narodzi się jakaś myśl (modlitwa), którą chcemy upowszechniać, to trzeba poddać ją pod osąd Kościoła. To jest droga bezpieczna.

Modlitwy dla małych dzieci : czytaj

Modlitwa przed jedzeniem : czytaj

Modlitwa przed spowiedzią : czytaj

Modlitwa za rodziców : czytaj

Modlitwa za rodzeństwo : czytaj

Podziękowanie za szczęśliwy dom : czytaj

Modlitwa młodych : czytaj

Modlitwa dziękczynna : czytaj

Modlitwa o zapał : czytaj

Modlitwa za dusze czyśćcowe : czytaj

Egzorcyzmy - modlitwa o spokój ducha : czytaj

Wyznanie wiary : czytaj

Litania do Matki Bożej : czytaj

Koronka do Miłosierdzia Bożegoa : czytaj

Koronka Niebiańska : czytaj

Koronka Anielska Koronka do św. Michała Archanioła : czytaj

Biblia - Pismo Święte : czytaj

Akt miłości

Boże, choć Cię nie pojmuję,
Jednak nad wszystko miłuję.
Nad wszystko, co jest stworzone,
Boś Ty dobro nieskończone.
A jako samego siebie,
Wszystkich miłuję dla Ciebie.


Akt nadziei

Ufam Tobie,boś Ty wierny,
Wszechmocny i miłosierny.
Dasz mi grzechów odpuszczenie,
Łaskę i wieczne zbawienie.


Akt wiary

Wierzę w Ciebie, Boże żywy,
W Trójcy jedyny, prawdziwy
Wierzę w coś Objawił Boże,
Twe słowo mylić nie może


Akt żalu

Ach, żałuję za me złości,
Jedynie dla Twej miłości.
Bądź miłościw mnie grzesznemu,
Dla Ciebie odpuszczam bliźniemu!


Baranek Boży

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas pokojem.


Chwała Ojcu

Chwała Ojcu, i Synowi
i Duchowi Świętemu -
jak była na początku, teraz,
zawsze i na wieki wieków.
Amen.


Pod Twoją Obronę

Pod Twoją obronę
uciekamy się,
święta Boża
Rodzicielko,


naszymi prośbami
racz nie gardzić
w potrzebach
naszych,


ale od wszelakich
złych przygód
racz nas zawsze wybawiać,
Panno chwalebna
i błogosławiona.


O Pani nasza,
Orędowniczko nasza,
Pośredniczko nasza,
Pocieszycielko nasza.


Z Synem swoim nas
pojednaj,
Synowi swojemu nas
polecaj,
swojemu Synowi nas
oddawaj.


Suplikacje (modlitwa)

Święty Boże, Święty mocny,
Święty a Nieśmiertelny
Zmiłuj się nad nami...


Od powietrza, głodu, ognia i wojny
Wybaw nas Panie!


Od nagłej i niespodzianej śmierci
Zachowaj nas Panie!


My grzeszni Ciebie Boga prosimy
Wysłuchaj nas Panie!

© Pacierz.pl | Linki | Kontakt