Pacierz .pl
modlitwa codzienna

Ojcze Nasz Zdrowaś Maryjo Wierzę w Boga Dziesięć przykazań Aniele Boży Inne modlitwy

Koronka Niebiańska

UWAGA: Poniższa modlitwa nie posiada Imprimatur (zgody) Kościoła. Należy brać to pod uwagę podczas jej stosowania i upubliczniania.

Niebo (św. siostra Faustyna Kowalska)
Dziś w duchu byłam w niebie i oglądałam te niepojęte piękności i szczęście, jakie nas czeka po śmierci. Widziałam, jak wszystkie stworzenia oddają cześć i chwałę nieustannie Bogu; widziałam, jak wielkie jest szczęście w Bogu, które się rozlewa na wszystkie stworzenia, uszczęśliwiając je, i wraca do Źródła wszelka chwała i cześć z uszczęśliwienia, i wchodzą w głębie Boże, kontemplują życie wewnętrzne Boga - Ojca, Syna i Ducha Świętego, którego nigdy ani pojmą, ani zgłębią.
To Źródło szczęścia jest niezmienne w istocie swojej, lecz zawsze nowe, tryskające uszczęśliwieniem wszelkiego stworzenia. Rozumiem teraz św. Pawła, który powiedział: Ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani weszło w serce człowieka, co Bóg nagotował tym, którzy Go miłują. - I dał mi Bóg poznać jedną jedyną rzecz, która ma w oczach Jego nieskończoną wartość, a tą jest miłość Boża, miłość, miłość i jeszcze raz miłość - i z jednym aktem czystej miłości Bożej nie może iść nic w porównanie.
O, jakimi niepojętymi względami Bóg darzy duszę, która Go szczerze miłuje. O, szczęśliwa dusza, która się cieszy już tu na ziemi Jego szczególnymi względami, a nimi są dusze małe i pokorne
(Dz. 777, 778).

koronka niebiańska - sposób odmawiania modlitwy na różańcu Na początku
1.
Chwała Ojcu, i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
2.
Ojcze Nasz
3.
Ojcze Przedwieczny uwielbiam i wysławiam szczególnie dobroć ,litość i miłosierdzie Twoje.
Jezu Chryste uwielbiam i wysławiam szczególnie dobroć ,litość i miłosierdzie Twoje.
Duchu Święty uwielbiam i wysławiam szczególnie dobroć ,litość i miłosierdzie Twoje.
4.
Ojcze przedwieczny uwielbiam Cię ,wysławiam Cię, dziękuję Ci, przepraszam Cię kocham Cię.
Jezu Chryste uwielbiam Cię ,wysławiam Cię, dziękuję Ci, przepraszam Cię kocham Cię.
Duchu Święty uwielbiam Cię ,wysławiam Cię, dziękuję Ci, przepraszam Cię, kocham Cię.
Na dużych paciorkach (1 raz).
5.
Jezu Chryste kocham Ciebie.
Na małych paciorkach (10 razy)
6.
Jezu uwielbiam i wysławiam szczególnie dobroć litość i miłosierdzie Twoje.
7.
Na zakończenie:
Ojcze przedwieczny odwołuje się skruszona/y do nieskończonej dobroci ,litości i miłosierdzia Twego i ufam im.
Jezu Chryste odwołuje się skruszona/y do nieskończonej dobroci ,litości i miłosierdzia Twego i ufam im.
Duchu Święty odwołuje się skruszona/y do nieskończonej dobroci ,litości i miłosierdzia Twego i ufam im.
Ojcze ufam Tobie ,Jezu ufam Tobie ,Duchu Święty ufam Tobie!!!


"Dziś sprowadź mi dusze, które szczególnie czczą i wysławiają miłosierdzie moje, i zanurz je w miłosierdziu moim. Te dusze najwięcej bolały nad moją męką i najgłębiej wniknęły w ducha mojego. One są żywym odbiciem mojego litościwego serca. Dusze te jaśnieć będą szczególną jasnością w życiu przyszłym, żadna nie dostanie się do ognia piekielnego, każdej szczególnie bronić będę w jej śmierci godzinie".
(Dz.1224)

niebo raj

© Pacierz.pl | Linki | Kontakt