Pacierz .pl
modlitwa codzienna

Ojcze Nasz Zdrowaś Maryjo Wierzę w Boga Dziesięć przykazań Aniele Boży Inne modlitwy

Spowiedź jest to sakrament pokuty i pojednania, poprzez który żałujący za grzechy chrześcijanin prosi o przebaczenie Boga. Spowiedź polega na wyznaniu grzechów przez wiernego, duchownemu spowiednikowi. Odpuszczać grzech może tylko Bóg, Chrystus polecił by Kościół czynił to w Jego imię.

Pięć warunków dobrej spowiedzi:

spowiedź

Modlitwa przed spowiedzią

Boże wysłuchaj nasze pokorne prośby
i odpuść nam grzechy, które przed Tobą wyznajemy,
abyśmy otrzymawszy odpuszczenie, mogli zaznać pokoju.


Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.

© Pacierz.pl | Linki | Kontakt