Pacierz .pl
modlitwa codzienna

Ojcze Nasz Zdrowaś Maryjo Wierzę w Boga Dziesięć przykazań Aniele Boży Inne modlitwy

Koronka do Miłosierdzia Bożegoa

Koronkę tę Jezus Chrystus podyktował w prywatnym objawieniu św. Siostrze Faustynie Kowalskiej 13 i 14 września 1935 roku w Wilnie. Modlitwa jest poświęcona tajemnicy Bożego miłosierdzia, pełnej łagodności i przebaczenia miłości Boga do grzeszników. Koronka jest zbiorem modlitw powtarzanych określoną liczbę razy, liczonych przy pomocy paciorków w różańcu.

Na początku odmawia się:
Ojcze Nasz, Zdrowaś Maryjo, Wierzę w Boga.

Na dużych paciorkach (x1):
Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa
na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.


Na małych paciorkach (x10):
Dla Jego bolesnej Męki
miej miłosierdzie dla nas i całego świata.


Na zakończenie hymn pochwalny na cześć Trójcy Świętej (x3):
Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny,
Zmiłuj się nad nami i nad całym światem.


jezus miłośierny

© Pacierz.pl | Linki | Kontakt