Pacierz .pl
modlitwa codzienna

Ojcze Nasz Zdrowaś Maryjo Wierzę w Boga Dziesięć przykazań Aniele Boży Inne modlitwy

Modlitwa dziękczynna

Modlitwa 1
Dziękuję Ci Panie
że mam dach nad głową,
że mam miejsce do spania,
za jedzenie na moim stole
i buty na moich nogach.
Dałeś mi swoją miłość, Panie,
i fajną rodzinę.
Dziękuję Ci Panie za wszystkie Twoje
BŁOGOSŁAWIEŃSTWA.

Modlitwa 2
O Jezu, widzę tyle piękna wokoło rozsianego, za które nieustannie składam Ci dziękczynienie.
Otoczyłeś mnie w życiu swą opieką czułą i serdeczną, więcej niżeli pojąć mogę.
Pragnę, aby życie moje całe było jednym dziękczynieniem dla Ciebie, Boże.

Modlitwa 3
O Jezu, Boże wiekuisty, dziękuję Ci za niezliczone łaski i dobrodziejstwa Twoje. Niech każde uderzenie serca mojego będzie nowym hymnem dziękczynienia ku Tobie, Boże. Każda kropla krwi mojej niech krąży dla Ciebie, Panie; dusza moja - to jeden hymn uwielbienia miłosierdzia Twego. Kocham Cię, Boże, dla Ciebie samego.

kobieta odmawia modlitwę dziękczynną

© Pacierz.pl | Linki | Kontakt