Pacierz .pl
modlitwa codzienna

Ojcze Nasz Zdrowaś Maryjo Wierzę w Boga Dziesięć przykazań Aniele Boży Inne modlitwy

Modlitwa za rodzeństwo

Modlitwa 1
Proszę Cię, Panie, za moje rodzeństwo.
Spraw, byśmy się zgadzali
i pomagali sobie wzajemnie.
Błogosław każdemu z nas na jego drodze
i zachowaj nas w miłości wzajemnej.
Amen.


Modlitwa 2
Dziękuję Ci, Boże,
za miłość Twoją,
za brata i siostrę,
za rodzinę moją.
Za dom nasz ciepły,
za chwile radości.
Niech w nim na zawsze
miłośc Twa zagości.
Amen.


Modlitwa 3
Błogosław, Boże,
Bratu i siostrze mojej.
Spraw, aby byli
weseli i zdrowi.
Pragnę ich zawsze
kochać i szanować,
i wszystkim, co robię,
ich serca radować.
Amen.


rodzenstwo modli się

© Pacierz.pl | Linki | Kontakt