Pacierz .pl
modlitwa codzienna

Ojcze Nasz Zdrowaś Maryjo Wierzę w Boga Dziesięć przykazań Aniele Boży Inne modlitwy

Pacierz

Pacierz jest to zbiór modlitw. Obejmuje on takie modlitwy jak: Ojcze Nasz, Zdrowaś Maryjo, Wierzę w Boga, Dziesięć przykazań, Aniele Boży.
Modlitwy te powinien znać każdy chrześcijanin. Pacierz może być odmawiany jako modlitwa poranna oraz wieczorna.

Na stronie Pacierz.pl znajdują się teksty modlitw wchodzących w skład pacierza, modlitwy te są zapisane w języku polskim oraz po łacinie. Dodatkowo na podstronie Inne modlitwy znajdują się modlitwy znane oraz mniej znane.

Jak się modlić?

modlitwa z Jezusem Modlitwa wieczorna ma na celu podziękować Bogu za miniony dzień, za dary którymi nas obdarował. Modlitwa poranna to niejako nasza prośba o pomyślność w nadchodzącym dniu.

Bóg nie patrzy na to, ile razy modlitwa jest odmówiona oraz jak długo trwała, ale czy modlitwa była szczera, czy modlący się był sercem blisko Boga, Modlitwę powinno wypowiadać się w tonie proszącym lub dziękującym, z pokorą i bez pychy.

Dobrym zwyczajem jest najpierw zmówić Pacierz, a po pacierzu poświęcić chwilkę na osobistą rozmowę z Bogiem.

"Gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy. Oni lubią w synagogach i na rogach ulic wystawać i modlić się, żeby się ludziom pokazać. Zaprawdę, powiadam wam: otrzymali już swoją nagrodę. Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca twego, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. Na modlitwie nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni myślą, że przez wzgląd na swe wielomówstwo1 będą wysłuchani. Nie bądźcie podobni do nich! Albowiem wie Ojciec wasz, czego wam potrzeba, wpierw zanim Go poprosicie. Wy zatem tak się módlcie: 'Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech się święci imię Twoje! Niech przyjdzie królestwo Twoje; niech Twoja wola spełnia się na ziemi, tak jak i w niebie. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj; i przebacz nam nasze winy, jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili; i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego!' Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia, i wam przebaczy Ojciec wasz niebieski. Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom, i Ojciec wasz nie przebaczy wam waszych przewinień"
Mt 6, 5-15.


Inne modlitwy

| Modlitwy dla dzieci | Modlitwa przed jedzeniem | Modlitwa przed spowiedzią | Modlitwa za rodziców | Modlitwa za rodzeństwo | Podziękowanie za szczęśliwy dom | Modlitwa młodych | Modlitwa o zapał | Modlitwa za dusze czyśćcowe | Egzorcyzmy | Wyznanie wiary | Litania do Matki Bożej | Koronka do Miłosierdzia Bożegoa | Koronka Niebiańska | Koronka Anielska | Modlitwa dziękczynna

© Pacierz.pl | Linki | Kontakt